„Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego, składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie (…)” – te słowa oficerskiego ślubowania wygłoszone w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza pozostają na zawsze w sercu każdego oficera Wojska Polskiego. Są one nie tylko spełnieniem marzeń i zaszczytem, ale też najwyższym zobowiązaniem!

W ubiegłą niedzielę na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się kolejna promocja oficerska żołnierzy rezerwy i OT. Wśród ponad 70 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej promowanych na pierwszy stopień oficerski, 5 to żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, absolwenci kursu oficerskiego Agrykola. To oni w obecności władz państwowych, przełożonych oraz rodzin i bliskich przyjaciół wypowiedzieli słowa oficerskiego ślubowania. Uroczystego aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonał m.in. czasowo pełniący obowiązki dowódcy WOT – gen. bryg. Krzysztof Stańczyk.

Jestem niezmiernie dumny, że mogłem dziś być tu z moimi żołnierzami i promować ich na pierwszy stopień oficerski. Są takie momenty w życiu żołnierza, które zapamiętuje się na całe życie – zostanie oficerem Wojska Polskiego jest właśnie jednym z nich. Życzę wszystkim nowo promowanym żołnierzom by dalej się rozwijali i wzmacniali potencjał Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie Ci ludzie są przyszłością naszej armii – powiedział gen. bryg Krzysztof Stańczyk.

Promowany tego dnia kpr. Konrad, żołnierz 23 bialskiego batalionu lekkiej piechoty dodał zaś, że:

– Udział w tej uroczystości był dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Wypowiadając słowa przysięgi czułem dumę, ale również satysfakcję z otrzymania stopnia oficerskiego. Kosztowało mnie to wiele wyrzeczeń, pracy i poświęcenia. Mam świadomość czekających mnie nowych zadań i wyzwań. Myśląc o tym, słowa przysięgi „Nigdy Cię nie zawiodę – Ojczyzno” nabierają dla mnie szczególnego znaczenia.

Była to kolejna promocja żołnierzy OT, którzy ukończyli szkolenie, tradycjami nawiązujące do szkoły podchorążych rezerwy piechoty „Agrykola”. Szkoła ta została założona w 1941 roku przez Kedyw Komendy Głównej AK. Kurs Agrykola jest przeznaczony dla żołnierzy obrony terytorialnej, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową. Trwa on 13 miesięcy i otwiera bramę oficerskiej kariery.

 

Treść oficerskiego ślubowania:

“Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego,
składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie.
Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
Będę stał niezłomnie na straży bezpieczeństwa bytu narodu i państwa.
Będę strzegł i pomnażał chlubne tradycje bohaterskich walk
o niepodległość i sprawiedliwość.
Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał powierzone mi obowiązki, wychowywał i szkolił swych podwładnych na prawych i dzielnych,
zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy.
Będę dbał o honor i dobre imię żołnierza polskiego.
Dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest moim prawem najwyższym.
Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!”