Dla radzyńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Lublinie zbliżający się 2024 r. będzie przełomowy. Dojdzie w nim do oczekiwanej przeprowadzki do skrzydła wschodniego pałacu Potockich. Przed zmianą miejsca dokumenty zostaną poddane dezynfekcji. Po zleconych badaniach w niektórych aktach stwierdzono obecność grzybów, działających niekorzystnie na korzystających z zasobu. Z tego ostatniego będziemy mogli korzystać do wakacji. Później rozpocznie się operacja „przeprowadzka”.

Przypomnijmy:

Radzyński oddział archiwum swoją siedzibę w pałacu miał do połowy 2010 roku. Później mieścił się w budynku przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga.

Na mocy umowy z 6 września 2018 roku Miasto wydzierżawiło Archiwum Państwowemu powierzchnię w skrzydle wschodnim – część południową od wieży bramnej do pawilonu południowego włącznie. 17 października wydzierżawione pomieszczenia zostały przekazane  Archiwum.

Wydzierżawiona powierzchnia to  741 m2, w tym 158,76 m2 piwnic (I strefa) oraz 582,81 m2 na parterze oraz I piętrze  pawilonu (II strefa).

Czynsz  w I strefie (piwnica) wyniesie 4 zł netto za 1 m2 (łącznie za 158,76 m2 – 635,04 zł netto), w II strefie – 10 zł netto za miesiąc za 1 m2 powierzchni, czyli za 582,81 m wyniesie 5 828,10 zł miesięcznie. Łącznie da to sumę 6 463,85 zł netto miesięcznie (77 566,20 zł rocznie). Kwota ta nie obejmuje opłat za media, które odrębnie będzie opłacało Archiwum Państwowe.

– Jeśli chodzi o wysokość czynszu to jest ona zbliżona do wcześniej płaconego przez Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim – komentował burmistrz Jerzy Rębek.

Umowa zawarta została na 30 lat począwszy od 6 września 2018 roku. Przekazanie nastąpiło 17 października. Koszty nakładów poniesionych przez Archiwum w ramach programu inwestycyjnego oraz koszty wykonania wzmocnionej posadzki będą odliczane od czynszu.

Znana radzyniakom sala konferencyjna będzie przeznaczona na akta i dostępna jedynie dla pracowników radzyńskiego oddziału AP.

Wyłoniona w przetargu firma zajmie się odkażaniem zbiorów i transportem do pałacu Potockich.

Czy jesienią nastąpi uroczyste „przecięcie wstęgi?” Wiele na to wskazuje.