14 stycznia 2024 r. odbędzie się uroczyste otwarcie zrewitalizowanego pałacu Potockich. Jednocześnie magistrat informuje o planowanej rewitalizacji znajdującej się w zespole pałacowo-parkowej (wymagającej natychmiastowej modernizacji) – Oranżerii. Czy na czas remontu siedziby ROK-u, Dom Kultury przeniesie się do Korpusu Głównego? Wiele na to wskazuje.

Miasto Radzyń Podlaski podjęło działania mające na celu kompleksową rewitalizację budynku Oranżerii i jego najbliższego otoczenia.
– Dysponujemy kompletną dokumentacją projektową i wszystkimi pozwoleniami. Obecnie dążymy do pozyskania środków zewnętrznych na ten cel – wyjaśnia burmistrz miasta Jerzy Rębek. Już w lipcu 2021 r. informował o rozmowy w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim.

– Są tam problemy z dachem. Chcemy przywrócić budynek do świetności – podkreślał.

Miasto zachęca do wypełnienia ankiety, wymaganej przed staraniem się o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania.

Choć pomieszczenia ROK-u znajdują się na piętrze „Oranżerii”, etap remontu dotrze w końcu i tam. Czy Dom Kultury przeniesie się jedynie wtedy do korpusu głównego, czy będzie to stała przeprowadzka?

Już w marcu 2017 r. powstała specjalnie dedykowana strona, na której informowano o wyborze wykonawcy projektu rewitalizacji „Oranżerii”

http://palac-potockich.pl/aktualnosci/80-projekt-na-rewitalizację-oranżerii-rozpoczęty.html