Moc atrakcji zaplanowali organizatorzy corocznej imprezy charytatywnej. „Motomikołaje”, czyli Aiki Biker FG co roku organizują zbiórkę dla najmłodszych, zapraszając do pomocy duże grono ludzi dobrej woli. Od 2019 r. zbierali słodycze i środki czystości dla Domów Dziecka. Spontaniczna akcja przeradza się w dobrze zorganizowane przedsięwzięcie.