W wieku 83 lat odszedł Ryszard Kornacki – międzyrzecki poeta, publicysta, Honorowy Obywatel Miasta. Jego teksty publikowaliśmy na łamach „Koziegorynku”.

Urodził się 28 września 1940 roku w Lublinie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące (1958) i Studium Nauczycielskie (1961) w Lublinie, a następnie studia magisterskie (filologia polska) w UMCS. Po ukończeniu szkoły podjął pracę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublinie jako nauczyciel. W 1962 r. przeniósł się do Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie został nauczycielem w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz kierownikiem Ogniska Metodycznego Języka Polskiego, później także wizytatorem metodykiem w Wydziale Oświaty i Wychowania w Radzyniu Podlaskim i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej.

Pracował jako dziennikarz w Trybunie Zakładowej w Białej Podlaskiej i korespondent w „Sztandarze Ludu” w Międzyrzecu. Członek wielu zespołów redakcyjnych, m.in. „Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”, „Słowa Podlasia”, „Gońca Podlaskiego” „Głosu Międzyrzeckiego”, „Rocznika Międzyrzeckiego” i „Merkuriusza”. Współpracownik Katolickiego Radia Podlasia w Siedlcach. Był dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, polonistą i nauczycielem bibliotekarzem w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim. Prezes Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Teatralnego, wiceprezes ds. wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, członek komisji programowo-artystycznej III Międzyrzeckiego Festiwalu Słowa ’98, członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Literatury Tworzonej na Obczyźnie „Od Mickiewicza do Miłosza”. Uczestnik ogólnopolskich i regionalnych konkursów literackich, zdobywający nagrody i wyróżnienia. Opublikował kilkanaście zbiorów wierszy i aforyzmów oraz z małżonką „Czarną różę – baśnie i opowieści z Podlasia”, a także z J. Krzyżanowskim program monograficzny „Sława Przybylska”.

Spektakle poetyckie na jego wierszach zrealizowały teatry w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Szczawnicy i Międzyrzecu Podlaskim. Twórczość teatralna była również tematem audycji radiowych. Ryszard Kornacki posiada liczne odznaczenia i odznaki w tym Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Najważniejsze publikacje: „Wyjście z ciszy”, „Puszka Pandory”, „Miniatury”, „Zapis dnia”, „Romeo, Julia i czas”, „Ciepły dotyk duszy”, „Dopełnienie myśli”, „Igliwa smak”, „Międzyrzec w życiorysy wpisany”. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzec Podlaski otrzymał 20 grudnia 1999 roku.

17 września 2007 roku  redakcja „Koziegorynku” promowała pismo w Międzyrzecu Podlaskim. Pojechaliśmy tam na zaproszenie Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Teatralnego i Miejskiego Ośrodka Kultury. Gospodarzami spotkania byli poeta Ryszard Kornacki i satyryk Leszek Sokołowski – obaj gościli na łamach czasopisma.