Referendum ludowe przeprowadzone 30 czerwca 1946.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Polsce_w_1946_roku

Trzy pytania:
1.Czy jesteś za zniesieniem Senatu?

2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną, unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?

3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?

-dotyczyły faktów już dokonanych (granice, reforma rolna) lub przesądzonych podczas konferencji w Jałcie (ustrój) . Samo referendum zaś było pretekstem do przesunięcia pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych (odbyły się rok później). A także swoistym „poligonem doświadczalnym” dla młodej władzy ludowej w wychwytywaniu i zwalczaniu przeciwników politycznych oraz fałszerstwach wyborczych.

Według rzeczywistych danych , pochodzących z odtajnionego archiwum Bolesława Bieruta- na pierwsze i drugie pytanie większość głosujących odpowiedziała negatywnie, podczas gdy według oficjalnych wyników zwyciężyło „3 X TAK”.

Frekwencja była wysoka: głosowało ponad 90% z uprawnionych 13 mln osób z 23 mln mieszkańców. Dla porównania: do udziału w ostatnich wyborach w przedwojennej Polsce (6 listopada 1938) stawiło się 61,7% mieszkańców 35 milionowego kraju.

Smutne, sfałszowane referendum 1946 roku doczekało się satyrycznego upamiętnienia w polskiej komedii Sylwestra Chęcinskiego „Sami swoi” (1967).