las
droga
mroczne światła domostw

na skraju lis
na poboczu pies

w światłach okien cienie ludzi

kto komu psem
kto komu lisem
co i gdzie domem