Jest w nas jak ciężar i dobrobyt
– konieczność;
tak, wierność, a nawet
ostateczność, przekazywanie
słowa – wiedzy, przejrzystości,
policzalności i możliwości.

Bywa też pochodnią
w mroku niezrozumienia.