W miniony weekend terytorialsi z Białej Podlaskiej odbyli intensywne ćwiczenia z zadań kryzysowych. Doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, a także kierowania ruchem, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zabezpieczania miejsca zdarzenia podczas różnego rodzaju wypadków na drogach.

Na zbiorniku wodnym w Międzyrzecu Podlaskim, w minioną sobotę, terytorialsi z Białej Podlaskiej odbyli ćwiczenia z ratownictwa wodnego, pod okiem wykwalifikowanej kadry Międzyrzeckiej Drużyny WOPR, jak również strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyrzecu Podlaskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej „STOŁPNO”.

Wspólne ćwiczenia, które odbyły się 20 maja br. w Międzyrzecu Podlaskim były okazją do poszerzenia współpracy z KM PSP w Białej Podlaskiej, OSP „STOŁPNO” oraz WOPR Międzyrzec. Podczas ćwiczeń terytorialsi z 231 kompanii lekkiej piechoty, pod okiem instruktorów z Międzyrzeckiej Drużyny WOPR, realizowali takie zadania, jak prowadzenie akcji ratowniczej wobec osób poszkodowanych, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi i techniki używania sprzętu ratownictwa wodnego (koło ratunkowe, rzutki, bojki). Sprawdzali również wyporność plecaków oraz ćwiczyli poruszanie się z bronią w wodzie. Natomiast z Druhami z państwowej i ochotniczej straży pożarnej, żołnierze realizowali desant z łodzi do osoby poszkodowanej, podebranie poszkodowanego do łodzi oraz przeprawę wodną. Żołnierze poznali także zasady budowania wałów przeciwpowodziowych.

Ćwiczenia tego typu są ważną częścią systemu szkoleniowego żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dają okazję do zdobycia nowych kompetencji, doskonalenia posiadanych umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Dodatkowym aspektem jest budowanie dobrych relacji i rozwijanie współpracy ze służbami ratowniczymi, co w przyszłości ma owocować sprawnym i efektywnym wsparciem lokalnej społeczności podczas różnego rodzaju sytuacji kryzysowych.

Niedzielne zajęcia bialscy terytorialsi zrealizowali na terenie garnizonu Biała Podlaska, wspólnie z Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej, Ochotniczą Strażą Pożarną w Sławacinku Starym oraz OSP „SIDORKI”.

Żołnierze pod okiem funkcjonariuszy KMP w Białej Podlaskiej mieli za zadanie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas różnego rodzaju zdarzeń losowych na drogach. Szkolili się w zakresie zabezpieczenia miejsca zdarzenia, kierowania ruchem i udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Wspólnie z Druhami z zaprzyjaźnionych jednostek OSP Sławacinek Stary i OSP „SIDORKI”, żołnierze realizowali zagadnienia związane z gaszeniem pożarów pojazdów, wyciąganiem osoby poszkodowanej z pojazdu i obsługi sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego (będącego na wyposażeniu batalionu i większości wozów strażackich).

To nie pierwsze takie szkolenia – żołnierze 23 Bialskiego Batalionu Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej regularnie organizują wspólne ćwiczenia z PSP, OSP, ratownikami WOPR oraz Policją.