„Co gryzie Tomka Rolko?” Dariusza Magiera, „Foe” Huberta Czarnockiego, wiersz Roberta Koncy, recenzja Mariusza Bobera oraz utwory Nestowa Sakaczbi.