Dziś rozpoczynamy święty czas wielkopostnych rekolekcji.

– Dzieci z Koła Misyjnego, rozprowadzają własnoręcznie zrobione kartki i stroiki wielkanocne jako pomoc dla misji Sióstr Franciszkanek w Czadzie;

– Dzieci podczas 3 dni rekolekcji otrzymują kolejne obrazki…

– W czasie rekolekcji kancelaria nieczynna;

1. We wtorek podczas Mszy Św. o g. 17.30 pobłogosławimy modlitewniki dla dzieci klas III, Rodzice nie kupują książeczek! Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i dziećmi w dolnym kościele.

– Ofiary na tacę z wtorku są naszym podziękowaniem dla Ks. Rekolekcjonisty…

2. Obłożnie chorych, którzy nie dotrą, na spec. Msze Św. rekolekcyjne, w pon. i wt. o g. 11.00 – odwiedzimy wg. planu: w środę od g. 10.00 – Biała, Marynin, Niewęgłosz – 3 księży, od g. 15.30 – Radzyń Podl.; w czwartek od g. 9.00 – Paszki Małe i Duże, Zabiele, Branica Radzyńska – 3 księży. Lichty w Niedzielę Palmową. Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii. Sołtysów i Radnych prosimy o zorganizowanie pojazdów;

3. W środę po wieczornej Eucharystii – 4. tydzień – Seminarium Odnowy Wiary prowadzonego przez Przyjaciół Oblubieńca!

4. We czwartek spotkanie Wspólnoty Lektorów Świeckich. Celem spotkanie będzie przygotowanie liturgii świąt wielkanocnych;

5. W piątek od g. 15.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja do g. 17.00;

– Droga Krzyżowa o g. 17.00 i 20.00; Gorzkie Żale w niedzielę po Sumie i o g. 16.30;

– II Nocna Radzyńska Droga Krzyżowa, organizowana przez BSK. wyruszy z kościoła Św. Trójcy po Mszy Św. o g. 18.00, w piątek 31 marca;

6. Ostatnie rekolekcje wielkopostne w naszym dekanacie/ mieście – w tym tygodniu rozpoczną się w piątek w par. św. Anny. Kto nie zdąży u nas, polecamy.

7. Nasza młodzież rozprowadza jeszcze „Paschaliki” (po 20 zł.), które zapalimy przy odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych…, przy śniadaniu wielkanocnym i na grobach naszych bliskich, jako znak wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne w Chrystusie – to też materialne wsparcie działalności Caritas; Hojniejszymi ofiarami przy tej okazji wspieramy wakacyjny „Zakątek Maryi” i duszpasterstwo młodzieży w naszej parafii…

8. W I sobotę miesiąca zapraszamy na „Źródło łaski”, które przeżyjemy pod hasłem: „Matko Bolesna – módl się za nami”. Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00, później adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec wynagradzający i Apel Jasnogórski;

– W sobotę 1 kwietnia o g. 9.00 egzamin do sakramentu bierzmowania młodzieży z kl. 8. Przedmiotem egzaminu będzie pacierz i wybrane kwestie katechizmowe. Dzisiaj kandydaci z kl.8 odbierają w zakrystii kartę przystąpienia do sakramentu, a następnie przychodzą z nią na egzamin. Informujemy, że bierzmowanie w naszej parafii będzie 20 kwietnia o g. 17.00;

– Katechezy chrzcielne wszystkie w jednym spotkaniu o g. 16.00; Dla chrztów na Święta ostatnia katecheza i spisanie aktów w Wielką Środę po wieczornej Eucharystii;

9. Za tydzień (2 kwietnia) Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa, przed każdą Mszą Św. błogosławieństwo palm – uroczysta procesja o g. 10.30 (z osiołkiem);

– I niedziela -po Sumie i Gorzkich Żalach konferencja formacyjna i zmianka różańcowa;

– Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta (w 18 r. śmierci św. J.P.II), rozpocznie się Mszą Św. w naszym Sanktuarium o g. 17.00 w intencji Ojczyzny, a po niej przejdziemy pod kościół Św. Trójcy i kościół św. Anny…

10. Kontynuujemy Krucjatę Różańcową w niedzielę o g. 8.30. Dziękuję KŻR z Branicy i proszę do prowadzenia KŻR z Niewęgłosza. Lista na dni powszednie na kwiecień w zakrystii;

11. Wczoraj 114 osób złożyło akt Zawierzenia Panu Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi a tym samym dołączyło do Wspólnoty Zawierzenia przy naszym, Sanktuarium, która obecnie liczy już prawie 1200 osób.

– Dziękuję ks. Michałowi za ofiarną posługę w prowadzeniu Dzieła Zawierzenia!

– Pragnieniem Zawierzonych jest ufundowanie jednego z witraży, dlatego złożyli ofiarę 20.000 zł wraz z deklaracją dołączenia po następnych zawierzeniach brakującej kwoty potrzebnej na ten cel. Bóg zapłać!

12. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się:

* Kazimierz Niewęgłowski i Alicja Babij – oboje z naszej parafii. Zapowiedź II;

* Jakub Jan Nieznajek, par. św. Stanisława BM w Czemiernikach i Anita Karolak z naszej par. Zapowiedź I;

* Maciej Marek Lesicki i Dominika Łobińska, oboje zamieszkali w par. MB. Różańcowej w Warszawie. Zapowiedź I;