Gdzie zatem was jeszcze uderzyć skoro mnożycie przestępstwa przegrywacie przerywacie Bogom opowieści w najważniejszych momentach nie słuchacie nie uczycie się wątpicie zdradzacie gubicie się na rozstajach dróg Cała głowa chora całe serce osłabłe od stóp
nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej – rany i sińce i opuchnięte pręgi
nie zostały opatrzone a Kraj wasz spustoszony wasze miasta ogniem wypalone do drzazg zimnego popiołu A cudzoziemskie armie tratują wam niwy na waszych oczach..