WŁĄCZYĆ/ WYŁĄCZYĆ/ ZAŁĄCZYĆ

1.
W Ł Ą C Z Y Ć się można tylko w maju,
gdy w traw głębiny szmaragdowe
chce się zanurzać aż po głowę.
Włączać się wiosną mam zwyczaju.

W Y Ł Ą C Z Y Ć muszę się pod jesień.
Z kartoflisk wieje chłodnym dymem
i sam już nie wiem jak i czymem
przepłynął z maja w zimny wrzesień.

Z A Ł Ą C Z Y Ć się nie byłem stanie,
choć złączyć z łąką próbowałem.
I każdej zimy żałowałem,
żem nie załączył się na amen.

2.
Wraz z profesorem Janem Miodkiem –
i resztą fanów Ruchu Chorzów –
piórkiem i węglem, dłutkiem, młotkiem
wyrzeźbię wam w mózgowej korze,
że te dwa bezokoliczniki
nie tożsamego są znaczenia:
z a ł ą c z a ć można załączniki
(kopertę, CV, pozdrowienia).
a w ł ą c z a ć można urządzenia,
łącząc je najzwyczajniej z prądem,
lub s i ę do akcji wyplenienia
błędu, co stał się już wiel-błądem.
Wraz z profesorem Miodkiem Janem –
i resztą fanów Chorzów Ruchu –
ogniem i mieczem, i czekanem
przywołam ja was do posłuchu.