W bańce mydlanej
Zamknęłam dźwięk poranka

Znów muzyka dotyka duszy
Niebiańskie klawisze wiary

W pamięci wczoraj
A ton poezji trąca twarz
Bliżej strun nieba