18 lutego br. w gminie Jabłonna kompania logistyczna 2 Lubelskiej Brygady OT we współpracy z władzami samorządowymi przeprowadziła szkolenie z reagowania kryzysowego. Scenariusz ćwiczenia zakładał awarię wodociągu, a zadaniem logistyków było szybkie i sprawne zaopatrzenie ludności w wodę pitną.

Na potrzeby tego ćwiczenia kompania logistyczna 2 Lubelskiej Brygady OT wydzieliła, m.in. cysternę CW-10, zbiorniki na wodę, pojazdy ciężarowe, pojazd pomocy technicznej, agregaty prądotwórcze, rozwinięto również polowy punkt żywnościowy. Warto dodać, że scenariusz tego szkolenia powstał w oparciu o prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce w gminie Jabłonna w poprzednich latach.

Zadanie logistyków polegało na dostarczeniu wody pitnej do punktów wyznaczonych przez gminny zespół zarządzania kryzysowego. Wykorzystując cysterny do wody pitnej żołnierze dostarczyli wodę do głównego punktu poboru wody przy urzędzie gminy, a następnie w mniejszych zbiornikach dowozili ją do wskazanych punktów. W przypadku miejsc trudno dostępnych dla pojazdów mechanicznych, dostarczali wodę bezpośrednio do mieszkańców. Celem szkolenia było wypracowanie procedur postępowania w tego typu sytuacjach kryzysowych, sprawdzenie czasu reakcji, czasu oraz jakości wykonania zadania – powiedział kpt. Mariusz Kornacki, dowódca kompanii logistycznej 2 LBOT.

 Bez dobrej logistyki ani rusz

Sprawne funkcjonowanie wojska zależne jest od różnorodnych działań na zapleczu. Jednym z najważniejszych bez wątpienia jest logistyka, a logistycy to cisi bohaterowie drugiego planu. Głównym zadaniem kompanii logistycznej jest zabezpieczenie potrzeb pododdziałów 2 Lubelskiej Brygady OT, aby te mogły sprawnie działać, szkolić się, czy w razie potrzeby nieść pomoc podczas różnych akcji kryzysowych. Na co dzień logistycy zajmują się, m.in. naprawą i obsługą pojazdów i broni. Z kolei w terenie ich zadaniem jest np. rozwinięcie polowego punktu żywnościowego, polowego punktu tankowania, polowego składu środków bojowych, punktów napraw i obsługi sprzętu samochodowego oraz broni. Na wyposażeniu kompanii logistycznej, poza pojazdami wysokiej mobilności i średniej ładowności, znajdują się m.in. polowe warsztaty, w tym elektromechaniczny/rusznikarski, naprawy pojazdów, inżynieryjny, kuchnie polowe, cysterny wodne i paliwowe, agregaty prądotwórcze, a także namioty techniczne.

 Szkolenia, kursy i uprawniania

Żołnierze z kompanii logistycznej 2 LBOT, aby cały czas być w gotowości przechodzą intensywne szkolenia – obecnie są to szkolenia z etapu zaawansowanego. Logistycy podnoszą swoje kwalifikacje, korzystając z ciekawych i często unikatowych kursów specjalistycznych organizowanych na terenie jednostki, czy w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. – Logistyka przyciąga przede wszystkim ludzi doświadczonych i specjalistów np. mechaników i kierowców, ale również osoby mniej wykwalifikowane, jeśli tylko są chętne, mogą u nas podnosić swoje umiejętności, a nawet nauczyć się nowego zawodu. Korzystając z różnych kursów, można nabyć uprawnienia np. kucharza, elektromechanika, rusznikarza, napełniania i opróżniania cystern wodnych i paliwowych, przewozu materiałów niebezpiecznych, czy kierowcy różnych kategorii – powiedział kpt. Kornacki.

 Logistycy w działaniach przeciwkryzysowych

Kompania logistyczna nie tylko wspiera inne pododdziały 2 LBOT, ale również sama wielokrotnie sprawdziła się podczas działań przeciwkryzysowych, np. po przejściu trąby powietrznej w gminie Wojciechów i Konopnica w 2019 roku. Ze wsparcia logistycznego terytorialsów regularnie korzystają władze samorządowe np. w okresie pandemii koronowirusa, czy podczas operacji „Niezawodna Pomoc”, w ramach której udostępniono wojskowe środki transportu (autokary i pojazdy ciężarowe) wraz z kierowcami w celu zabezpieczenia potrzeb uchodźców z Ukrainy.

Kompania logistyczna 2 LBOT cały czas aktywnie rozwija współpracę z władzami samorządowymi, strażą pożarną, policją, służbą więzienną, ratownikami wodnymi, czy PCK.