Henning von Winterfeld (ur. 6.08.1901 r. w miejscowości Krieschow; ostatni raz widziany w kwietniu 1945 r., prawdopodobnie zaginął). Członek SA, od 1 marca 1932 r. także NSDAP. Ze względu na akt łaski wydany przez A. Hitlera 19 kwietnia 1939 r. mógł pozostawać warunkowo członkiem partii, mimo iż jego żona „nie była wolna od obcej gatunkowo krwi”. Od  1 lutego 1933 r. jako urzędnik nosił tytuł radcy rządowego (Regierungsrat). W latach 1934-1936 pełnił urząd starosty (Landrat) powiatu Wolmirsted. Po przyłączeniu Czech do III Rzeszy w 1939 r. został starostą w Graslitz/Karlsbad. Wraz z wybuchem wojny Niemiec z Polską, przeniósł się do Wrocławia, gdzie czekał na przydział urzędu na nowo zajętych przez Niemców obszarach Generalnego Gubernatorstwa. Od października 1939 r. pełnił następujące urzędy na terenie GG:

  • starosta powiatu radzyńskiego – październik 1939 r. – sierpień 1940 r.
  • starosta w Janowie Podlaskim – sierpień 1940 r. – październik 1940 r.
  • starosta powiatu krasnostawskiego – wrzesień 1940 r. – styczeń 1941 r.

Następnie został przeniesiony do Holandii, gdzie pełnił obowiązki urzędnika z tytułem Kriegsvervaltungsrat. W 1942 r. ponownie przeniesiono go na ziemię czeską, gdzie objął dobrze sobie już znany urząd starosty w Graslitz. We wrześniu 1944 r. otrzymał powołanie do służby wojskowej. Służył w Dywizji Grossdeutschland – elitarnej jednostce grenadierów pancernych Wehrmachtu  w Budziszynie (Bautzen).


Biogram został zamieszczony w książce: Markus Roth, Herrenmenschen. Die deutsche Kreishauptleute im besetzen Polen – Karrierwege, Herrschaftspraxis Und Nachgeschichte, Wallstein Verlag, Göttingen 2009, s. 511. Tłum. z jęz. niem. Damian Sitkiewicz.