Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” otrzymało 1,5 tys. zł na wydanie 21. tomu „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”. Magistrat  rozstrzygnął konkurs i dokonał podziału pieniędzy na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki. 

Na kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zarezerwowano 29 000 złotych. Do konkursu stanęło 14 podmiotów, 13 z nich otrzymało pozytywną opinię komisji.  Stowarzyszenia złożyły wnioski na 47 570 zł.

Wnioski oceniała komisja w składzie: Sławomir Lipski (przewodniczący), Tomasz Młynarczyk (członek) oraz Robert Targoński (członek).

Wniosek „Libry” opiewał na 3200 zł.