Gościłem dziś w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy. Okazją do zaproszenia były 6. urodziny DŚDS-owej gazetki „Słoneczko”. Jako naczelny portalu dzieliłem się swoimi dziennikarskimi doświadczeniami, przedstawiłem także  działalność Konfraterni Kozirynek.

Zgromadzeni uważnie słuchali mini-prelekcji, później sami wcielili się w dziennikarzy, zadając mi często zaskakujące i bardzo trafne pytania. Na zakończenie spotkania był tort z okazji 6. urodzin gazetki „Słoneczko”. Redakcyjny zespół spotyka się co środę na kolegiach, gdzie omawiają zawartość kolejnego numeru. Oprócz opisywania codzienności Domu, piszą o swoich pasjach: książkach, filmach, historii…Nieocenioną pomocą jest doskonale wyposażona pracownia komputerowa, której DŚDS-owi może pozazdrościć niejedna radzyńska redakcja.

Konfraternia Kozirynek dziękuje Pani Kierownik Beacie Ratajczyk, wszystkim pracownikom Domu, szczególnie Pani Magdalenie Soleckiej, opiekunowi zespołu redakcyjnego przy DŚDS za zaproszenie i tak miłe przyjęcie. Raz jeszcze nisko się kłaniamy.

To było bardzo owocne i pouczające spotkanie.