Zakończenie remontu/  rewitalizacji  Pałacu Potockich  przewidziano na koniec czerwca 2023 roku. Jak wygląda obecnie stan prac?

Wewnątrz korpusu głównego  trwa układanie posadzek kamiennych i parkietów. Po wykonaniu przecierek ścian zostały one pomalowane po raz pierwszy w kolorze przełamanej bieli; drugi raz zostaną pomalowane po zainstalowaniu stolarki wewnętrznej.

Kończy się  renowacja elewacji korpusu głównego. Zakończone zostały prace malarskie ryzalitu środkowego i części zachodniej. Obecnie dobiega końca remont części wschodniej południowej fasady i fragmentów nieobjętych wcześniejszym remontem, czyli części skrzydła wschodniego. W styczniu rozpoczął się remont fasady północnej (od strony parku).

Poddano renowacji zespół rzeźb korpusu głównego: kompozycję heraldyczną oraz rzeźbę niewolnika – Kozaka, na początku grudnia zainstalowano rzeźbę niewolnika-Turka, która została odtworzona, gdyż w czasie wojny zaginęła, pozostała z niej tylko noga z łańcuchem. Wykonano i zainstalowano rzeźby (putta) do alkierza wschodniego, zrekonstruowane w oparciu o przekazy ikonograficzne.

Kończą się prace związane z utwardzeniem dziedzińca płytami granitowymi, ustawione zostały stylowe latarnie. Wcześniej wykonano badania archeologiczne (prace zakończono we wrześniu 2022 r.) i położono instalacje podziemne.

zdj.: UM

Zakończono remont muru oporowego zamykającego dziedziniec pałacu od strony południowej. Około 20 lat temu mur był remontowany, ale powierzchowne prace nie przyniosły trwałego efektu. Okazało się, że stan muru jest dramatyczny, od strony dziedzińca trzeba było rozebrać jego koronę. Przeprowadzono uszczelnienie przez iniekcje – wstrzykiwanie substancji, która powstrzymuje wciąganie wilgoci, co zapewni dużą trwałość prac. Oprócz prac izolacyjnych wykonano nowe tynki renowacyjne i ułożono nowe zwieńczenia z piaskowca.

Wjazd na dziedziniec pod tzw. Żelazną Bramą zostanie utwardzony zagęszczonym szutrem.

Projekt  „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim” obejmuje  remont i przebudowę korpusu głównego pałacu, remont nieodnowionych jeszcze fragmentów elewacji oraz przebudowę dziedzińca i remont muru oporowego. Całkowita wartość projektu to 28 361 074,58 zł, natomiast dotacja udzielona na realizację zadania wynosi 21 532 062,82 zł. Zgodnie z umową zadanie powinno być zrealizowane do dnia 30.06.2023 r.