Na bramce Puszczy
wąskotorowa
Leśna Prawa dopływ Bugu
osady strażnika leśnego.
„Hej, hej chłopcy Bałachowcy”!
z różnych stron według dywizji
której żołnierzem swojska „Czasownia”.
Było nie było ‒ pod zaborem i wojen światowych
a w końcu przedłużeniem linii
na Bielsk Kleszczele i Białystok
miły początek szlaku niebieskiego.