Nakładem Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra” ukazała się książka „O sens w archiwistyce” Dariusza Magiera.

Jak zauważa we wstępie Autor tego studium:

Archiwista jest człowiekiem dążącym do harmonii archiwaliów, którą pierwotnie nadał im (S)twórca. I to jest sens istnienia archiwisty. Drogą do osiągnięcia sensu jest idea (archiwistyka) i materia (archiwum z jego infrastrukturą). W swej działalności twórcy archiwaliów odtwarzają harmonię świata wykreowanego przez Stwórcę. Dlatego łączą w procesie kreacji porządek świata i porządek kancelarii, co umiejscawia sferę archiwaliów wśród pozostałych sfer świata stworzonego, jako jeden z wielu jego elementów. Archiwista rekonstruując porządek tego świata w procesie opracowania, naśladuje akt kreacji, wzorując się na – gorzej lub lepiej zachowanej – doskonałej matrycy.

Profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, uznany specjalista w zakresie nauki o archiwach, przenosi nas na grunt metaarchiwalnych rozważań, w których znalazło się miejsce dla archiwalnej antropologii kulturowej, diagnozy archiwalnego świata postmodernistycznego, analizy kondycji zawodu archiwisty, wreszcie relacji archiwisty i technologii we współczesnej elektronicznej rzeczywistości. Wnikliwa obserwacja rzeczywistości archiwalnej skutkuje przemyśleniami, które wykraczają poza metodykę archiwalnego tu i teraz, stawiając przy okazji ważkie pytania o przyszłość archiwaliów, archiwów i archiwistów.

Książkę można nabyć za pośrednictwem Instytutu Historii UPH w Siedlcach: tel. 25 643 18 47; email: historia@uph.edu.pl

Dariusz Magier, O sens w archiwistyce, wyd. Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, Lublin 2022, ss. 139, oprawa twarda

*

Zachęcamy do odwiedzania naszego działu: PUBLIKACJE na

http://instytutszlubowskiego.pl