Na ostatniej sesji Rady Miasta, przewodniczący Adam Adamski poinformował, że Elżbieta Zając (na zdj. siedzi druga od lewej) z dniem 21 października zrzekła się mandatu radnego. Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej stwierdził wygaśnięcie mandatu.

Zając startowała z listy KWW Radzyńskie Stowarzyszenie Samorządowe w okręgu nr 8, obejmującym mieszkańców ul. Spółdzielczej. W wyborach uzyskała tę samą liczbę głosów, co startujący z listy PiS Janusz Chmielarz, ostatecznie o uzyskaniu mandatu zadecydowało losowanie.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym w ciągu 3 miesięcy od stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w okręgu muszą się odbyć wybory uzupełniające.