Radzyński „Społem” nawiązał współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 1. Stało się dzięki ówczesnemu kierownikowi szkoły, Stanisławowi Jarmułowi. Na jego wniosek, podczas Walnego Zgromadzeniu Delegatów, PSS przekazał fundusze na rzecz budującej się placówki, zadeklarował pomoc i różnorakie wsparcie.

Na zdjęciu tytułowym: lekcję chemii prowadzi E. Popławska

Gimnastykę w ówczesnej nowej sali gimnastycznej prowadzi E. Górka