I
Myśmy tutaj szli z Narwiku!
My przez Węgry! A my z Czech!
Nas tu z Syrii jest bez liku!
A nas z Niemiec zwiało trzech!
My przez morza! A my z Flandrii!
My górami! My przez las!
Teraz wszyscy – do Aleksandrii!
Teraz my już wszyscy wraz:

Karpacka Brygada!
Daleki jest świat,
Daleki żołnierza
Tułaczy ślad.
Daleka jest droga
W zawiejach i mgłach,
Od śniegów Narwiku
W libijski piach.

Maszeruje Brygada, maszeruje,
Maszeruje co tchu, co tchu!
Bo z daleka jej Polska wypatruje,
Wyczekuje dzień po dniu.

I wzrok na nią zwraca
Zza gór i zza mórz –
Czy idzie Brygada,
Czy widać już?
Co noc słuch wytęża
Przez dal i przez mrok –
Czy słychać Karpackiej
Brygady krok?…

II
Byłem w Polsce inżynierem.
Miałem w Wilnie domy dwa.
Byłem krawcem. A ja szoferem.
A ja byłem w BGK.
A ja malarz. A ja stolarz.
Miałem kino. A ja las.
A ja monter. A ja golarz.
Teraz my już wszyscy wraz:

Karpacka Brygada –
Daleki jest świat,
Daleki żołnierza
Tułaczy ślad.
Daleka jest droga
W zawiejach i mgłach,
Od śniegów Narwiku
W libijski piach.

Maszerują żołnierze, maszerują!
Maszerować żołnierski fach!
A z daleka każdego wypatrują
Czyjeś oczy, we łzach, we łzach.

Gdy wieczór zapada
I dnia ścichnął ruch –
Karpacka Brygada
Wytęża słuch.
I słyszy niektóry,
Jak z dala, do snu,
Szum sosny karpackiej
Dziękuje mu.

III
Byłem w Polsce socjalista!
A ja endek pełnej krwi!
A ja tak… pół-komunista…
Ale teraz przeszło mi!
Jam ludowiec był istotny!
Ja w Ozonie cały czas.
A ja byłem bezrobotny.
Teraz my już wszyscy wraz:

Karpacka Brygada!
Daleki jest świat,
Daleki żołnierza
Tułaczy ślad.
Daleka ta droga
W zawiejach i mgłach,
Od śniegów Narwiku
W libijski piach.

Maszeruje Brygada, maszeruje!
Zachód! Północ! Południe! Wschód!
Ani nóg, ani drogi nie żałuje!
Maszerować żołnierski trud!

Karpacka Brygada –
Do domów, do chat,
Do Polski idziemy
Przez cały świat!
Nie zbraknie na świecie
Bezdroży ni dróg –
Dojdziemy do Polski!
Tak daj nam Bóg.

Piosenka śpiewana (do słów i muzyki Hemara)po raz pierwszy przez Helenę Kitajewicz podczas uroczystych obchodów święta 3 Maja w Latrun (Palestyna) w 1941.