Działalność radzyńskiego „Społem” to nie tylko codzienne funkcjonowanie sklepów. To także czynny udział w społecznym i kulturalnym życiu miasta.

Na zdjęciu: pracownicy Spółdzielni i mieszkańcy Radzynia na uroczystej akademii