Jeden z założycieli radzyńskiej Spółdzielni.

Siedzący w środku Oworuszko 23 lutego 1906 r. razem z prezesem Adamem Żarskim oraz członkami zarządu: Henrykiem Romockim, Józefem Kowalskim, Wacławem Fręchowiczem, Józefem Próchniewiczem oraz Karolem Śmiecińskim podpisali akt notarialnym, który był jednocześnie pierwszym statutem Radzyńskiego Stowarzyszenia Spożywców.

Była to pierwsza organizacja społeczna na Podlasiu.

Warto dodać, że inicjatorami i założycielami byli:

ks. Tadeusz Osiński – proboszcz i dziekan parafii radzyńskiej

Paweł Oworuszko – rolnik z Radzynia

Adam Żarski – pracownik dóbr ziemskich z Radzynia

Działalność handlową prowadzono w jednym sklepie w Radzyniu