Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła. Zapraszamy na Msze św. w tygodniu. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci a na godz. 15.00 młodzież. Będziemy modlić się przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży.

1. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 15.00 zapraszamy Pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, Grupa 15 A i B. Po Eucharystii spotkanie.

2. Jutro przypada rocznica beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Z tej okazji parafia nasza nabyła obraz Księdza Prymasa. Obraz namalował pan Arkadiusz Kulpa a ofiarodawcami są państwo Ewa i Mikołaj Szabrańscy z rodziną, z ul. Rynek. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten dar. Obraz, po poświęceniu, zostanie powieszony w kaplicy Pana Jezusa obok św. Jana Pawła II. Zachęcamy, aby nawiedzać Kaplicę i modlić się przez wstawiennictwo wielkich naszych rodaków.

3. We wtorek, 13 września, nabożeństwo fatimskie po Mszy św. o godz. 18.00.

4. W środę, 14 września, na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy Domowy Kościół. Po Mszy św. w sali na wikariacie organizacyjne spotkanie.

5. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

6. W najbliższą niedzielę, 18 września, na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszamy dzieci klas pierwszych Szkoły Podstawowej i rodziców. W czasie Mszy św. poświęcenie plecaków a po Eucharystii, w sali na wikariacie, spotkanie.

7. Również w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 17.00 zapraszamy Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej.

8. Od 5 września wznowiła działalność świetlica parafialna. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15 – 17.00. Zapraszamy chętne dzieci.


W tym tygodniu patronują nam:

  • wtorek, 13 września – Święty Jan Chryzostom (ok. 354-407) biskup Konstantynopola, wybitny kaznodzieja, doktor Kościoła;
  • piątek, 16 września – Święci Korneliusz (ok. 200-253) papież, orędownik jedności Kościoła, i Cyprian (ok. 210-258), biskup Kartaginy, obaj zginęli śmiercią męczeńską.

Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła