W tym roku obchodzimy 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Historycy twierdzą, że ta wojna rozpoczęła się o 4.40 od bombowego ataku niemieckiego Luftwaffe na Wieluń. W nalocie na miasto, które nie miało żadnych znaczenia militarnego, zginęło wg źródeł 127 osób. 

znaczenia militarnego, zginęło wg źródeł 127 osób. Zburzone zostały kamienice w centrum przy rynku i oznakowany czerwonym krzyżem szpital, w którego gruzach zginęło ponad 30 osób.

W sumie Niemcy, metodycznie, przez nikogo nie niepokojeni zrzucili na miasto 112 pięćdziesięciokilogramowych bomb burzących i 29 najcięższych bomb zapalających, o wadze pół tony każda. Wykonywali przy tym po raz pierwszy w warunkach bojowych lot nurkowy.

Za śmierć cywili i zniszczenie miasta pozbawionego całkowicie znaczenia militarnego żaden ze sprawców nie poniósł odpowiedzialności. Ppłk Walter Siegel zginął w 1944 roku, major von Dalwigk zu Lichtenfels w roku 1940. Major Oskar Dinort , który po ataku na Wieluń chwalił się w niemieckiej prasie, że ostatnią bombę zrzucił prosto na rynek, został jako as lotniczy udekorowany Krzyżem Rycerskim

Na fotografiach poniżej zniszczenia Wieluna po nalotach niemieckich.

Akurat w przeddzień ważnej dla nas rocznicy, akceptujemy nowego ambasadora Niemiec Arndta Freytaga von Loringhovena . Przeszłość Jego ojca staje się tematem twitterowej wymiany zdań.