Radzyński Oddział Archiwum Państwowego zaprasza do zapoznania się z dokumentami z 1939 r. „Uruchomić biuro, przygotować posłańców, zarządzić dyżury, odwołać urlopy”.

To „mini” wystawa przybliżająca wydarzenia z przedednia wojny i tuż po jej wybuchu z perspektywy dokumentów organizacyjnych, komunikatów i obwieszczeń. Wystawa dostępna jest w siedzibie Oddziału.

Wśród prezentowanych materiałów dokumenty z wiosny 1939, ostatnich dni sierpnia i pierwszych dni września, dotyczące mobilizacji, obrony przeciwlotniczej, obwieszczenia Prezydenta RP.

Zapraszamy