Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stacja Muzeum w Warszawie serdecznie zapraszają na prezentację książki Dominiki Leszczyńskiej “Kolejarze z Wileńszczyzny, wydanej w ramach cyklu „Historie kolejowe”.

Publikacja została napisana w konwencji reportażu, w oparciu o prawdziwe losy kilku kolejowo-kresowych rodzin przełomu XIX i XX wieku: spolszczonych Podleckisów (Podoleckich), Jałowieckich, „do których pół Litwy należało”, ostatniego dyrektora kolei wileńskich inż. Wacława Głazka oraz krewnych zegarmistrza kolejowego Piotra Montrymowicza-Żakowicza, odbierającego dyplom czeladniczy z rąk cara Aleksandra III.

Powyższe narracje dopełniają literackie miniatury-obrazki z życia pracowników dróg żelaznych rozmaitych szczebli, od Wilna i Nowoświęcian po Czortków i Stanisławów – gromadzone przez autorkę na przestrzeni 2021 i w pierwszych miesiącach 2022 roku. Są one niczym puzzle, elementy jednej układanki traktującej o codzienności na Kresach Wschodnich. Punktem kulminacyjnym niemal wszystkich narracji jest powojenna ekspatriacja.

Kolejarzy z Wileńszczyzny dopełnia ilustrowany katalog wystawy “Portret zbiorowy kolejarza kresowego“,  zorganizowanej w siedzibie Stacji Muzeum w listopadzie 2021 roku.