Charyzmat szczęścia ubrany
w obłoków wiedzę. Szaniec –
tęsknoty za pierwotnym gajem
w którym poznaliśmy się:
będąc jeszcze dziećmi, tworząc siebie