Morsy

Leżą połciem morskie konie-
cznością gardzą każdą. Błogie
miny, cielska wsparte dłońmi,
które dziwnie płetwonogie.

Morskie konie leżą połciem.
Para z nozdrzy bucha w górę.
Świecą wokół kłami w kształcie
bardzo nietypowych rurek.

Połciem leżą konie morskie.
Fale biją, cicho szumią.
Czasem tylko który parsknie.
Leżą sobie – tyle u m i ą.

Konie morskie połciem leżą.
Swoje wielkie, obłe torsy
w bieli śniegu dumnie prężą.
Chyba t r o c h e j lubię morsy.