Ekonomiczne sukcesy sklepów „Lux” i „Lux bis” skłoniły Zarząd do podjęcia decyzji o uruchomieniu sieci sklepów dyskontowych. W tym celu zmodernizowano punkt przy ul. Zabielskiej (nr 4) oraz przy ul. Sitkowskiego (25). Zmiana systemu sprzedaży sprawdziła się w przypadku tego ostatniego sklepu, który znacznie powiększył swoje obroty.

na zdj. tytułowym: Spotkanie udziałowców MAH w Białej Podlaskiej. Pierwszy od l. prezes PSS „Społem” w Radzyniu, Antoni Suszek

Daleko posunięte zmiany gospodarcze pokazały, że istotą przetrwania na trudnym rynku jest współdziałanie, a nie funkcjonowanie w pojedynkę. Zarząd Spółdzielni dbał więc o nawiązanie szerokich kontaktów ze spółdzielniami w regionie i w całej Polsce.
Prezes Suszek bardzo często uczestniczył w spotkaniach udziałowców MAH, której działalność sprzyjała integracji handlowej spółdzielni w regionie.

Zarząd zawarł korzystne umowy z hurtownią „Eldorado” oraz Podlaskim Centrum Dystrybucyjnym „Pik” S.C., którzy zajmują się dystrybucją artykułów spożywczych, oferując duży wybór asortymentu dobrej jakości i po konkurencyjnych cenach. „Pik” stał się również patronem sklepu 25 przy ul. Sitkowskiego.

Spotkanie udziałowców Mazowieckiej Agencji Handlowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Omawiany okres to czas realizacji kolejnych przedsięwzięć Zarządu PSS „Społem” w zakresie gospodarki majątkiem. W celu pozbycia się zbędnego, nie przynoszącego zysków majątku zostały sprzedane magazyny należące do spółdzielni, które od dawna nie były użytkowane. Uzyskane fundusze zostały przeznaczone na modernizację pozostałych obiektów.