nakrusz
do kubka odrobinę
szczęścia

naciągnie
uwalniając najbogatszy
smak

zazielenię się

tak dobrze mi
w nadziei