Dziś, 13 maja o g. 18.00 wernisaż  Urszuli Pietras w Galerii „Oranżeria”. Dane mi było zadać kilka pytań Pani Urszuli. Nasza rozmowa była bardziej niż wywiadem – wysłuchaniem pełnej pasji opowieści o światach przedstawionych przez artystkę o ogromnej wrażliwości.