W ostatnich dniach maja 1996 zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy pożegnali pełniącego dotychczas funkcję prezesa Zarządu „Społem” PSS Sławomira Andrzejewskiego w związku z jego odejściem na emeryturę.


Podczas swej długoletniej pracy aktywnie i odpowiedzialnie kierował funkcjonowaniem Spółdzielni, przyczyniając się do jej rozwoju i mając jednocześnie na uwadze dobro pracowników, jak i społeczeństwa Radzynia.

Nowy prezes

29 maja 1996 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej „Społem” PSS wybrano nowego prezesa zarządu. Został nim dotychczasowy wiceprezes ds. produkcji – Antoni Suszek.
Swoją funkcję pełnił do stycznia 2021 r.

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca Rada Nadzorcza wybrała wiceprezesa ds. produkcji. Został nim pełniący dotychczas funkcję kierownika administracji Marek Lędzion.

Czwarty kwartał był bardzo pracowitym okresem. Przedstawiciele pracowników wzięli udział w zorganizowanym w Białymstoku Pierwszym Szkoleniu Pracowników w zakresie organizacji i techniki handlu, gdzie poznali nowe praktyczne metody organizowania działalności placówek handlowych.

Autorzy kroniki zaznaczają, iż 1996 można zaliczyć do bardzo udanych. Zarząd zdecydował o podwyżkach płac dla pracowników. Rok zamknięto dodatnim wynikiem finansowym.