Tekst, zamieszczony w 60. numerze „Grota” (kwiecień 2002 r.)

*

Po przekazaniu przez Bronisława Szlubowskiego zespołu pałacowo-parkowego na rzecz Skarbu Państwa (1920), „Gubernia” stała się siedziba rodową ostatnich właścicieli Radzynia. Od 2004 roku pałac z parkiem należał do Jeremiego Doria-Dernałowicza, spadkobiercy Bronisława Szlubowskiego. Dernałowicz na stałe mieszka we Francji. Po odkupieniu pałacu od starostwa powiatowego wymienił dach i wyremontował parkan oraz budynki gospodarcze. Po śmierci matki, Kingi Dernałowicz, w 2010 roku stracił zainteresowanie obiektem, zwłaszcza że dzieci (z żony Francuzki) nie przejawiały zainteresowania nie tylko Radzyniem, ale i Polską.

Od kilku lat pałac był wystawiony na sprzedaż i został sprzedany wiosną 2016 roku panu Tomaszowi Karaszewskiemu, właścicielowi firmy Food Machines Sp. z o.o.