Prezentowane portrety pochodzą ze zbioru rysunków, który powstał w latach 1980-1981. Zamysłem autora było przygotowanie „Albumu portretów chłopców” żołnierzy „Szarugi”, który miał się stać ilustracją do powstających w tym okresie wspomnień. Zamysł nie został nigdy zrealizowany. Fragmenty wykonanej pracy zostały wydane przez autora i zachowały się w jego spuściźnie.

Dokumenty pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, zespół archiwalny Spuścizna Tadeusza Mycka.