Nowelizacja Prawa Spółdzielczego.

Oczekiwana uchwała nastąpiła we wrześniu 1994 r. W związku z tym zaistniała konieczność opracowania nowego Statutu i zarejestrowania go w sądzie do września 1995 r.

Z dniem 1.XII. 1994 r. dzierżawca masarni wymówił warunki umowy – grozi to zamknięciem zakładu w przypadku braku innego dzierżawcy.
Utrzymanie masarni wymagało produkcji 20 ton mięsa i wędlin miesięcznie. Takiej ilości nie było można sprzedać na terenie miasta, sprzedaż na zewnątrz była bardzo trudna z uwagi na duża konkurencję.

W omawianym roku wybudowano studnię w piekarni nr 1, kasy rejestrujące, samochód „Żuk”, zakupy urządzeń chłodniczych oraz patelni elektrycznej.

Nie uległa zmianie sieć handlowa, wzrósł czynsz za dzierżawy dla RSM i PGL.

Nierentowne lokale przekazano w dzierżawę: masarnię, sklep nr 12, smażalnię ryb, 1/3 magazynu oraz piętro restauracji „Herbowa”.

Mimo silnej konkurencji spółdzielnia osiągnęła sprzedaż na dobrym poziomie.

Głównymi pozycjami w stratach były braki towarów po włamaniach, roszczenia sporne i nieściągalne oraz opłaty sądowe. W zyskach nadzwyczajnych największe kwoty stanowią zwyżki cen towarów i materiałów oraz nadwyżki w środkach obrotowych.

40 kas

Dużym wydatkiem była realizacja zarządzenia Ministra Finansów z 27 maja 1994 r. Spółdzielnia została zobowiązana do zakupu kas rejestrujących, stosowanych w placówkach handlowych do obliczania podatku VAT.

Zakupiono 40 takich kas. 50% wartości zwracał Urząd Skarbowy. Autorzy kroniki zauważają, że za wydane na to pieniądze można byłoby przeznaczyć na tzw. 13-tkę lub dywidendę od udziałów członkowskich dla członków spółdzielni.

26 maja 1994 odbyło się Zebranie Przedstawicieli. Pracownicy i przedstawiciele spółdzielni kwotę podziału zysku za 1993 r. przeznaczyli na zakup kas rejestrujących.

W obliczu denominacji

Do końca 1994 r. zakupiono 15 kas, pozostałe – do końca maja 1995 r. Szkolenia personelu w obsłudze kas prowadzili instruktorzy z Lublina.

Grudzień był okresem przystosowania się do handlu w warunkach denominacji pieniądza, odbywały się szkolenia w tym zakresie.

Denominacja polegała na „odcięciu” 4 zer

 

Baza lokalowa spółdzielni, której budynki i działki pod nią są jej własnością

Sklep nabiałowy nr 22
Sklep ogólnospożywczy nr 15
Sklep wodno-kanalizacyjny nr 28
Piekarnia nr 1 przy ul. Budowlanych