________________________________________________________________________________________________

Sąd sądem,
ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie

„Sami swoi”

________________________________________________________________________________________________