28 stycznia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie Starostów Szczepana Niebrzegowskiego i Michała Zająca oraz Burmistrza Jerzego Rębka z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Arturem Krukowskim, Zastępcą Dyrektora Piotrem Grajewskim i Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim Marzanną Ramusiewicz. Tematem spotkania była kwestia potrzeby budowy nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim.

Samorządowcy zadeklarowali pomoc w formie działki pod budowę nowego budynku. Warunki pracy dla urzędników oraz petentów Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim są bardzo trudne i niekomfortowe.

Dotychczasowa siedziba nie spełnia również kryterium dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ten problem ma zostać rozwiązany we współpracy samorządu i służb Krajowej Administracji Skarbowej.