Na obszarze Garbu
nad skromną Węcławką oraz poważnym Bugiem
przy granicy

Na ganku
jako czujka nieledwie posterunek
gdzie niegdyś uderzali kozacy

Kwadratowy rynek
kościół cerkiew synagoga
trzy rozdroża – coś znacznie więcej
niźli znany z radia kultowy hydropomiar