Porządek wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy 2022.

 24 stycznia (poniedziałek)
od godz. 15.00 – os. Bulwary bl. Nr 3 (1 ks.)
od godz. 15.00 – os. Bulwary bl. Nr 4 (1 ks.)
od godz. 17.00 – os. Bulwary bl. Nr 5 (1 ks.)
od godz. 15.00 – os. Bulwary bl. Nr 6 ( 1 ks.)
od godz. 17.00 – os. Bulwary bl. Nr 7 ( 1 ks.)
od godz. 15.00 – os. Bulwary bl. Nr 8 ( 1 ks.)
 25 stycznia (wtorek)
od godz. 15.00 – os. Bulwary bl. Nr 9 ( 2 ks.)
od godz. 15.00 – os. Bulwary bl. Nr 11 (2 ks.)
 26 stycznia (środa )
od godz. 15.00 – os. Bulwary bl. Nr 10 (4 ks.)