Przeminiemy
Jesień
Opadniemy
Szron
Słońce
Mgła
Oczy
Rano
Wstaje
Dzień
Pęka
Liść
Żyły
Krew
Krucho
Jasno
Babie
Lśni
List
Jaśnieje
Wspomnień
Czar
Przeminęły
Raz
Dwa
Sześć
Serce
Miłość
Strofy
Kto
Ty
Ja
Zmiana planu wers tu długi
Zaś jesienią kochać chciałem
Pan parasol krok dyktował
Ona płaszcz
Ja pod rękę
Do kawiarni
Na spacery
Mietka Fogga
Głos…