Nasza Czytelniczka zachęca wszystkich mieszkańców Radzynia do stworzenia mapy niedoświetlonych i potencjalnie niebezpiecznych przejść dla pieszych, zbyt wysokich krawężników, drzew z martwymi konarami zwieszającymi się nad chodnikiem i innych podobnych atrakcji czyhających na osoby piesze w naszym mieście.

„Zainspirowana” spacerami po naszym mieście wydłubałam taką oto mapkę u wujka Googla:

 Zachęcam, aby mieszkańcy doklejali własne spostrzeżenia i uwagi co do miejsc, w których łatwo stracić zdrowie, własne kategorie miejsc straszliwych i okrutnych.
Mapa, jej tytuł wraz z nazwami kategorii itp. jest oczywiście w wersji próbnej, ale chcę ją wypuścić do testowania szerszemu gronu i bardziej dopracować.
-informuje nas pomysłodawczyni projektu.