Firma Alurama – producent stolarki aluminiowej z Lubartowa, Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia” w Lublinie, Port Lotniczy Lublin S.A. oraz Urząd Wojewódzki w Lublinie to pracodawcy przyjaźni WOT w naszym regionie.

Finaliści 2. edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny WOT” z Lubelszczyzny to pracodawcy, którzy zatrudniają w swoich zakładach pracy osoby pełniące terytorialną służbę wojskową, wykazują się zrozumieniem dla misji i zadań formacji i bez wahania stwarzają pracownikom – żołnierzom możliwości uczestnictwa w służbie i podnoszenia kwalifikacji.

Blisko 57% żołnierzy OT 2 LBOT deklaruje zatrudnienie. To oni są na pierwszej linii współpracy oraz dbania o dobre relacje ze swoimi pracodawcami. Konkurs realizowany jest w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo oraz podmiot publiczny. Kryteria przyjęte przez komisję to liczba zatrudnionych żołnierzy OT, przykłady przychylności oraz inicjatyw podejmowanych przez pracodawców z wykorzystaniem żołnierzy.

Laureatami konkursu na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej zostali: w kategorii mikro przedsiębiorstwa – firma Sky Acces Team S.C., w kategorii małe przedsiębiorstwa – firma Transport i Spedycja Max-Pol, w kategorii średnie przedsiębiorstwa – Polska Poczta S.A., w kategorii podmioty publiczne – Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem konkursu „Pracodawca Przyjazny WOT” jest wyłanianie oraz wyróżnianie pracodawców, którzy swoją postawą i poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym. Projekt stawia na postawy pracodawców, którzy rozumieją korzyści, ale i prawa oraz obowiązki jakie wynikają z tytułu zatrudniania pracowników, pełniących terytorialną służbę wojskową. Buduje przekonanie, że zatrudniając żołnierzy OT, pracodawcy osiągają podwójne korzyści: mają dobrze wyszkolonych pracowników oraz aktywnie włączają się w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju.