człowieka wolnego szuka tragedii
pomyślności w niej znaleźć
nie łatwo
wybrać drogę
na rozstaju
zrządzenie losu przypadkiem konieczności
przypadek koniecznością zrządzenia absurdu
konieczność gwarancją bezużyteczności
czwarta droga prowadzi do Boga
podobno
chodzą nią święci