________________________________________________________________________________________________

 
Nigdy się nie dowiemy, do jakiego stopnia nasze życie uległoby zmianie,

gdyby pewne usłyszane i nie zrozumiane zdania zostały zrozumiane.     

José Saramago

________________________________________________________________________________________________