29 września 1986 r. w restauracji „Herbowa” odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem Zarządu Spółdzielni.

Uczestniczyli w nim:
-Juliusz Krzyżanowski, członek RN „S” CZSS w Warszawie, przew. RN „S” w Białej Podl.
-Władysław Szewczuk – pełnomocnik Centrali „Społem”, prezes Zarządu „S” w Białej Podl.
Na ręce Jana Krzemińskiego – przewodniczącego RN wręczyli medal przyznany przez centralę „Społem” z okazji jubileuszu 80-lecia

W dwutygodniku „Społem” zamieszczono krótką historię Spółdzielni

 „Andrzejki” z byłymi pracownikami „Społem”

28 listopada w „Herbowej” odbyło się spotkanie Przewodniczącego RN i Zarządu z emerytami i rencistami spółdzielni.
Spotkanie prowadził Jan Krzemiński. Rozpoczęło się prelekcją pt.: „Pielęgnacja zdrowia w okresie jesieni życia”, który wygłosiła Franciszka Daniluk – Naczelna Pielęgniarek ZOZ w Radzyniu.
Spotkanie odbyło się w nastroju „wieczoru andrzejkowego”. Dyskusja oraz poczęstunek odbyły się przy świecach oraz koncertu kapeli pod „batutą” Bogusława Kwasowca.

W październiku, w ośrodku „Praktyczna Pani” zorganizowano kurs ciastkarski dla spółdzielni uczniowskiej przy SP2.

 

Kurs kroju i szycia, zorganizowany dla członków spółdzielni.

W sierpniu 1986, w Białej Podlaskiej odbyło się podsumowanie konkursu ośrodków „Praktyczna Pani”, pt. „Praktyczna Pani – uczy, radzi, pomaga”. Radzyńska spółdzielnia zajęła 2. miejsce, za które wojewódzka komisja przyznała nagrodę 20.000 zł.

V-prezes Zarządu ds. handlu i gastronomii w Białej Podlaskiej wręcza dyplom kierowniczce ośrodka „Praktyczna Pani” – Kazimierze Zachariasz

Komisja konkursowa ocenia najlepsze ciasto
Reprezentacja spółdzielni na podsumowaniu konkursu

W listopadzie zorganizowano kurs garmażeryjny dla spółdzielni uczniowskiej przy SP2

29 grudnia w rest. „Herbowa” odbyło się plenum Rady Nadzorczej, na którym omówiono wyniki Spółdzielni za 11 miesięcy mijającego roku.

Jubileuszowy rok zakończono zabawą sylwestrową dla pracowników, zorganizowano w restauracji „Polonia” przez koło ZSMP i związki zawodowe.