________________________________________________________________________________________________

Aby od­kryć, ja­kie zmiany zaszły w to­bie,

naj­le­piej wróć do miej­sca,

które jest ta­kie jak kiedyś.   

 Nelson Mandela

 

 

________________________________________________________________________________________________